Ik help mensen met het verwerken van een traumatische ervaring

Mensen die na bijzonder beangstigende of pijnlijke ervaringen niet over deze ervaring heen komen, maar er in vast zijn geraakt. Dit heeft geleid tot veranderingen in hoe je je voelt, hoe je denkt en handelt. Je realiseert je misschien niet eens dat de veranderingen gerelateerd zijn aan de gebeurtenis, totdat je bedenkt hoe het ervoor was.

De herinnering zelf kan eveneens problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld het plotseling ervaren van vervelende beelden of gedachten die met de gebeurtenis te maken hebben.

Ik help deze klachten en symptomen kwijt te raken met EMDR

EMDR is een kortdurende, geprotocolleerde behandelmethode die erop is gericht herinneringen aan beschadigende gebeurtenissen, die aanleiding geven tot psychische klachten, te verzwakken. 
Tijdens een EMDR-sessie wordt de cliënt gevraagd de als traumatisch ervaren gebeurtenis opnieuw in gedachten op te roepen en dit te doen in combinatie met een werkgeheugen belastende taak die het voor de cliënt moeilijk maakt om aan iets anders te denken. Dit gebeurt met behulp van het volgen van lampjes op een lichtbalk.

De EMDR procedure brengt meestal een stroom van gedachten, beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties op gang, waarna de herinnering langzamerhand haar negatieve betekenis en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner.

Voorbeelden van traumatische ervaringen

  • Eenmalig nare gebeurtenissen zoals een levensbedreigende bevalling, een inbraak of een aanranding;
  • Specifieke angsten, zoals angst voor honden, liften of vliegangst, ooit ontstaan als reactie op een nare ervaring. Aan deze angsten zijn meestal toekomstige rampscenario’s gekoppeld, waardoor er vermijdingsgedrag is ontstaan;
  • Meerdere nare ervaringen gedurende langere tijd zoals herhaaldelijk seksueel misbruik, pesterijen of steeds niet geloofd worden. De problemen die hieruit voortkomen hebben vaak te maken met een negatief zelfbeeld.

Privacyverklaring | Copyright Psychologenpraktijk Yvonne Hofman 2016-2021 | Ontwerp KOP11