Psychologenpraktijk Yvonne Hofman, gevestigd aan Gezellelaan 2, 9721WK, Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Yvonne Hofman, praktijkhouder, is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van Psychologenpraktijk Yvonne Hofman. Zij is te bereiken via www.yvonnehofman.nl / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoonnummer 050-312 31 80.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Psychologenpraktijk Yvonne Hofman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Psychologenpraktijk Yvonne Hofman verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Het afhandelen van uw betaling

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Psychologenpraktijk Yvonne Hofman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten 
 • Het aangaan van een geneeskundige behandelovereenkomst volgens de wet WGBO
 • Het uitvoeren van de daaruitvoortvloeiende declaraties
 • Het uitvoeren van mogelijke wettelijke controles

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Psychologenpraktijk Yvonne Hofman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Psychologenpraktijk Yvonne Hofman) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Psychologenpraktijk Yvonne Hofman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor het medisch behandeldossier een wettelijk bepaalde bewaartermijn van 15 jaren en voor het financieel archief een wettelijk bepaalde bewaartermijn van 7 jaren. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Psychologenpraktijk Yvonne Hofman verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van geneeskundige behandelovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Psychologenpraktijk Yvonne Hofman, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Psychologenpraktijk Yvonne Hofman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Psychologenpraktijk Yvonne Hofman gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Manageware Pro.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Psychologenpraktijk Yvonne Hofman gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachten

Psychologenpraktijk Yvonne Hofman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Psychologenpraktijk Yvonne Hofman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacyverklaring | Copyright Psychologenpraktijk Yvonne Hofman 2016-2021 | Ontwerp KOP11