• Clienten die de gesprekken zelf willen betalen kunnen zich direct aanmelden bij de praktijk.
  • Dit geldt ook voor clienten waarbij de werkgever de kosten van gesprekken voor rekening neemt.
  • Wilt u voor vergoeding via uw zorgverzekering in aanmerking komen, dan heeft u altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig.
    Iedere verzekerde heeft recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering voor zorg maar dient elk kalenderjaar eerst een wettelijk verplicht eigen risico te betalen. De vergoeding is afhankelijk van verzekeringsvoorwaarden zoals door de overheid vastgesteld en uw persoonlijke verzekeringspakket.
  • Psychologenpraktijk Yvonne Hofman heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. 
  • https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022/
  • Op basis van restitutie kan de verzekerde zelf vergoeding van de kosten bij de zorgverzekeraar aanvragen.
  • De nota dient door de opdrachtgever aan Psychologenpraktijk Yvonne Hofman te worden betaald. 
  • In 2022 wordt de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg op een nieuwe manier bekostigd. Dit betekent dat alle lopende behandelingen op 31 december 2021 administratief worden afgesloten. Als een behandeling in 2022 verder gaat, wordt dit via het nieuwe bekostigingsmodel vergoed. Voor clienten is het nadelig dat het eigen risico twee keer in rekening wordt gebracht.

 

Privacyverklaring | Copyright Psychologenpraktijk Yvonne Hofman 2016-2021 | Ontwerp KOP11