Psychologische hulp is niet gratis maar wordt in veel gevallen wel vergoed via uw zorgverzekering. De manier waarop we verzekerd zijn, wordt steeds belangrijker voor de vergoeding van zorg. De verschillen tussen zorgverzekeringen en het verschil tussen een naturapolis, een budgetpolis en een restitutiepolis zijn soms groot; vooral als het gaat om keuzevrijheid en de hoogte van vergoedingen van geestelijke gezondheidszorg. Per 1 januari 2022 is het financieringssysteem voor de geestelijke gezondheidszorg gewijzigd. In plaats van een nota voor het totale behandeltraject krijgt u in 2022 maandelijks een nota voor elk consult. Kijk goed naar voorwaarden en hoogte van de vergoedingen in de polis van uw zorgverzekering.

Psychologenpraktijk Yvonne Hofman heeft geen contracten met verzekeringsmaatschappijen afgesloten. Deze keuze is gemaakt omdat de praktijk cliënten kwalitatief goede behandeling wil bieden, zonder daarin beperkt of gehinderd te worden door extra voorschriften vanuit de zorgverzekeraar of overbodige administratieve lasten. https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022/.

 

 

 

 

 

 

 Standaardprijslijst 2022

 

De standaardtarieven zijn volgens de prestatieomschrijvingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.

Onderstaande tarieven gelden van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023

 

 

* Onder directe tijd worden de gesprekken zelf verstaan, maar ook email-contact en telefonisch contact worden daartoe gerekend.

Indirecte taken bestaan o.a. uit voorbereiding, verslaglegging (dossier), rapportage, administratieve verplichtingen jegens verzekeraars, overleg met een arts indien nodig.

Privacyverklaring | Copyright Psychologenpraktijk Yvonne Hofman 2016-2021 | Ontwerp KOP11