Op de contactpagina van deze website kunt u zich aanmelden voor behandeling via een beveiligd formulier. Van aanmelding is pas sprake als dit aanmeldingsformulier door u via de website is ingevuld. U kunt telefonisch of per email contact opnemen als u, voordat u zich aanmeldt, graag overleg wilt of nog vragen heeft.

De actuele wachttijd* van aanmelding tot een kennismakingsgesprek is momenteel ongeveer twee weken. Binnen een week na aanmelding krijgt u een bericht met voorstel voor een kennismakingsgesprek.

In het eerste kennismakingsgesprek brengen we samen uw hulpvraag of problemen in kaart. Hierna geef ik mijn visie en doe een voorstel hoe mijn hulp er uit zou kunnen zien. Als alle gewenste informatie na dit gesprek duidelijk is, leidt dit tot het maken van een vervolgafspraak of verdere doorverwijzing.

Bij een vervolgafspraak is het gebruikelijk dat er, na het kennismakingsgesprek, een serie gesprekken volgt. Hoeveel en met welke frequentie hangt vooral af van de complexiteit en de ernst van de problemen of de hulpvraag. Deze gesprekken duren 45 minuten per gesprek. Alles wordt in onderling overleg bepaald. 

Ter indicatie: de meeste behandeltrajecten bestaan uit 5 tot 10 gesprekken. Dit is meestal voldoende om uw klachten aanzienlijk te verminderen en uw manier van denken en doen zo te veranderen dat u zich beter voelt in het dagelijks leven.

Afspraak annuleren of wijzigen

Let op: u kunt een afspraak tot 24 uur van tevoren per telefoon of email zonder kosten wijzigen of afzeggen. Bij afmelding binnen 24 uur voor de afspraak breng ik de helft van de gesprekskosten in rekening.

* Wachttijden

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Privacyverklaring | Copyright Psychologenpraktijk Yvonne Hofman 2016-2021 | Ontwerp KOP11